Czwartek

Dzieci 3 – 6 lat
-
Piotr Tasarz

Grupa początkująca (dorośli)
-
Łukasz Jóźwiak

Grupa początkująca (dorosli)
-
Łukasz Pryzmont
behold behold

Dzieci 7 – 12 lat
-
Piotr Tasarz

Kettlebell (grupa zaawansowana)
-
Monika "Ruda" Jasek
behold behold

Grupa zaawansowana (dorosli)
-
Łukasz Pryzmont
behold behold

Grappling – grupa mieszana
-
Adrian
behold behold

Grappling – grupa mieszana
-
Adrian
behold behold

Grupa początkująca (dorośli)
-
Tomek Ługowski